Hizmetlerimiz

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler – Kira – Vekalet Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler – Deniz Ticaret – Sigorta

Medeni Hukuk

Aile – Miras – Taşınmaz Hukuku – Eşya Hukuk

İş Hukuku

İş Sözleşmeleri – İş hukuku davaları – Sendika ve İşveren İlişkileri.

İnşaat Hukuku

FIDIC sözleşmeleri – Kentsel Dönüşüm – Kat Karşılığı / hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri, FIDIC sözleşmelerine bağlı hakem prosedürleri

Turizm Hukuku

Otel – Tur Operatörleri – Acente – Hava yolları - Turist Hukuku – Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hizmetleri- Devre Mülk – Devre Tatil anlaşmaları

Şirket Birleşme ve Satın almaları

Hukuki Durum Değerleme hizmetleri, Şirket kuruluş ve yeniden yapılandırma hizmetleri, Uluslararası vergi planlama ve/veya uluslararası ticaret amaçlı şirket yapılandırma hizmetleri

Maden Hukuku

Ruhsat alımı – devirleri – kiralama ve redevans anlaşmaları – uluslararası satış ve satın alma anlaşmaları

Sukuk ve murabaha anlaşmaları

...

Uluslararası bankacılık ve Finans anlaşmaları

Özel Bankacılık – uluslararası emeklilik sigortası – ticari bankacılık sözleşmeleri ve uluslararası teminat mektubu ve ticari kredi danışmanlık hizmetleri

INCOTERMS sözleşmeleri

Uluslararası emtia alım satım sözleşmeleri

Sermaye Piyasaları İşlemleri

Şirketlerin Halka Arz süreçlerine hazırlanması – İzahname hazırlanması - KGK süreçleri – Aracı Kurum Sözleşmeleri – Yatırım menkul ve gayrimenkul fonlarının kuruluşu, yönetimi – girişim sermeyesi fonları ve ortaklıklarının kuruluşu yönetilmesi – gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş ve yönetilmesi – gayrimenkul değerleme şirketlerinin kuruluşu ve yönetilmesi – Aracı Kurum ve Yatırım Bankacılığı danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Risk Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri – Sözleşme Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri – Proje Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri – Yönetim / İcra Kurulu Danışmanlığı

IT Hukuku

KVKK hizmetleri danışmanlığı – Lisans ve yetkili satıcılık sözleşmeleri – aplikasyon tescil ve yönetim sözleşmeleri – platform sözleşmeleri ve hukuki yapılandırılması – NFT Danışmanlık hizmetleri

PPP Hukuku

PPP Sözleşmeleri – Çözümleri

Vakıf ve Dernekler Hukuku

...